FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

З метою забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) у закладі впродовж 2023/2024 н.р. працює у штаті вчитель-логопед та вчитель-дефектолог, інші корекційно-розвиткові заняття проводилися на підставі цивільно-правових угод. Робота з учнями з ООП проводиться з урахуванням індивідуальних потреб кожного такого учня, що були відображені в Індивідуальній програмі розвитку, складеній комісією у складі представників адміністрації закладу, класного керівника та асистента вчителя, батьків учня.

Починаючи з 2013 року заклад працює в режимі інклюзивного навчання. У 2023/2024 н.р. у закладі навчається 30 учнів з ООП, а також 1 учень з ООП знаходиться на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж).

З 30 учнів з ООП, які навчаються за інституційною формою:

- 7 (24%) учнів мають тяжке порушення мовлення (ТПМ) та/або різні мовленнєві порушення,

- 13 (44%) - затримку психічного розвитку,

- 4 (14%) - порушення опорно-рухового апарату,

- 3 (11%) – аутизм,

- 2 (7%) – порушення зорового аналізатору.

За класами школи учні з ООП розподілені наступним чином:

13 2 32 4 12 2 5 1 1 1

Відповідно до Наказу МОН України від 08.07.2018 № 609 у закладі освіти сформована та працює команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП, до складу якої входять:

- директор, заступник директора з навчально-виховної роботи;

- класний керівник та асистент вчителя (робочий час – 25 годин на тиждень);

- фахівці, які проводять корекційно-розвиткові заняття:

· вчитель-дефектолог (1,0 ставки у штатному розписі та 10 годин за Договором надання послуг);

· вчитель-логопед (1,5 ставки у штатному розписі та 21 годин за Договором надання послуг);

· практичний психолог (45 годин за Договором надання послуг);

· вчитель ЛФК (5 години за Договором надання послуг);

· вчитель-реабілітолог (10годин за Договором надання послуг);

· тифлопедагог (2 години за Договором надання послуг);

- батьки учня з ООП.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої осіти» учні з ООП мають рівні підтримки, відповідно до яких визначається їх перебування в інклюзивному класі. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 та рішень органів місцевої влади учні з ООП забезпечуються безкоштовно гарячим харчуванням.

Кiлькiсть переглядiв: 0